www.pawelslawinski.pl

Paweł Sławiński - blog osobisty

piątek, 7 października 2016

Grzybno przestanie być "dziurawe"

Brak komentarzy :
W miejscowości Grzybno trwają pracę związane z poprawą stanu nawierzchni na drodze powiatowej.O realizację zadania zabiegałem od wielu miesięcy. 

Grzybno było pierwszą miejscowości do której zostałem zaproszony przez Panią Sołtys Beatę Malecką, po rozpoczęciu mojej kadencji w Radzie Powiatu. Kilka razy w interpelacjach wnioskowałem o naprawy nawierzchni.

W roku ubiegłym oraz obecnym zgłosiłem wykonanie prac związanych z naprawą nawierzchni we wnioskach do projektu budżetu.

Warsztaty z młodzieżą w ramach projektu Erasmus+

Brak komentarzy :

Po raz kolejny miałem okazję spotkać się z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Spotkanie odbywało się w ramach projektu Erasmus+ 'Women in society' (Kobiety w społeczeństwie). 

W ramach działania młodzież ma za zadanie przeprowadzić wywiady z pracownikami Urzędu Pracy, policji i służb socjalnych na temat problemów kobiet, bezrobocia wśród kobiet i przemocy oraz z kobietami, które odniosły sukces.

Przez dwie godziny dyskutowaliśmy na powyższe tematy oraz rozmawialiśmy o tym jak przeprowadzić dobry wywiad. Nasze spotkanie zakończyło się stworzeniem ankiety, która będzie wykorzystywana przez uczniów.

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Systematyczne remonty dróg powiatowych

Brak komentarzy :

Ogromny wpływ na bezpieczeństwo kierowców i mieszkańców ma stan dróg i chodników. Od początku kadencji zabiegam o systematyczne remonty i naprawy nawierzchni dróg powiatowych. 

Na prośbę mieszkańca miejscowości Grzybno w gminie Chojna zająłem się po raz kolejny stanem drogi powiatowej w tej miejscowości. Po kilku dniach został wykonany "remont cząstkowy" drogi, który polegał na naprawy ubytków w jezdni. Cały czas zabiegam również o to, aby przejazd przez miejscowość przeszedł gruntowną przebudowę.

Powiat gryfiński systematycznie dokonuje remontów dróg, w ostatnim czasie wyremontowano między innymi odcinki tras powiatowych w gminie Chojna i Mieszkowice.